Taking too long? Close loading screen.

Informacja – śmieci gabarytowe

INFORMACJA

 ZARZĄD  informuje,  że  zostały  posprzątane wszystkie gabaryty i inne odpady które nie są  zgodne z zasadami składowania jakie obowiązują w ogrodach działkowych.

Nie można  na ogrodach  składować:  kanap, krzeseł,  papy,  mebli, chemikaliów, gruzu itp.

GABARYTY SĄ ODBIERANE  Z MIEJSCA ZAMIESZKANIA DZIAŁKOWCA. 

Wszystkie  osoby które  będą nadal przynosić  takie odpady na śmietnik muszą  się liczyć z tym,  że  otrzymają kary finansowe do zapłaty.

Skip to content