Taking too long? Close loading screen.

RĘBAK SPALINOWY ROZDRABNIACZ DO GAŁĘZI

W ramach otrzymanego grantu na „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

Zarząd ROD ,,Głuszynka” kieruje zapytanie do firm w sprawie składania ofert :

1.Rębaka spalinowego do rozdrabniania gałęzi

2. średnica rozdrabnianych gałęzi od 80mm -15mm

3.silnik spalinowy o mocy 20-30KM

Kryterium oceny oferty – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o najniższą cenę

100% cenna.

Termin składania ofert upłynie 30.06.2023

oferty można składać w biurze ROD Głuszynka lub e.mail: rodgluszynka@onet.pl

Przykładowy rysunek zbiornika

Skip to content