Taking too long? Close loading screen.

UCHWAŁA ENERGETYCZNA

Szanowni działkowcy Zarząd w dniu 27.01.23 r. przyjął Uchwałę Energetyczną która wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

UCHWAŁA ZARZĄDU ROD „GŁUSZYNKA”   NR   2 / 2023 Z DNIA  27.01.2023 r.

O TREŚCI : UCHWAŁA ENERGETYCZNA

Na posiedzeniu Zarządu ROD „Głuszynka” podjęto uchwałę o:

WPROWADZENIU ZAOSTRZONYCH ZASAD KORZYSTANIA Z ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA TERENIE ROD ,,GŁUSZYNKA” W POZNANIU.

Działkowiec który będzie zalegał z bieżącą opłatą z tytułu zużytej energii elektrycznej będzie pozbawiony dostępu do prądu w przypadku gdy:

– zgodnie z odczytami dokonywanymi w naszym ogrodzie w miesiącach lutym, kwietniu, czerwcu, sierpniu, październiku, grudniu do dnia 24 następnego miesiąca  w którym jest odczytany pobór energii elektrycznej nie zapłaci w całości zobowiązania,

– jeżeli działkowiec nie uiści swojego zobowiązania Firma energetyczna dnia 30 danego miesiąca odłączy zasilanie na bezpieczniku,

– po dokonaniu zapłaty prąd zostanie podłączony ponownie – koszt 100,00 zł

– w przypadku zerwania plomby i samodzielnym przywróceniu zasilania do działki Firma energetyczna ponownie odetnie zasilanie i zdemontuje licznik, obciążając działkowca kosztami przyjazdu i pracy przy odłączeniu i załączeniu dopływu prądu, (koszt około 500,00 zł). Również skutkowało to będzie zgłoszeniem na Policję i do Władz PZD faktu kradzieży energii elektrycznej a co za tym idzie zgłoszeniem o pozbawienie prawa do użytkowania działki.

– w przypadku spowodowania zwarcia instalacji elektrycznej z winy Działkowca ponowne podłączenie dopływu prądu – koszt 50,00 zł

– Działkowiec ma obowiązek podłączenia do działki kablem 3×6 mm2. W przypadku stwierdzenia w skrzynce podłączenia kablem o innej średnicy – termin na wymianę wynosić będzie 3 miesiące

–  planowana będzie etapami wymiana liczników energetycznych analogowych na elektroniczne.

Uchwała wchodzi w życie od stycznia 2023 r.

Skip to content