Taking too long? Close loading screen.

Grant na projekt „Nasz zielony ogród-nasze korzyści”.

Szanowni działkowcy pragniemy poinformować o dużym sukcesie Zarządu.

Udało się nam pozyskać fundusze z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na  „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.

Pani Prezes – Katarzyna Andrzejewska i  Pan wice Prezes – Zygmunt Dąbrowski reprezentujący Zarząd podpisali w dniu 03.11.2022 r. umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na  „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” na kwotę 101 977,12 zł.

Celem projektu:

Przeciwdziałanie spadkowi różnorodności biologicznej oraz poprawa jakości życia ludzi dzięki zapewnieniu lepszego stanu zdrowia.

W ramach umowy będziemy realizować następujące rodzaje inwestycji:

1. Budowa tablic edukacyjnych o roli ekologicznej ROD.

2. Zapewnienie naturalnego nawożenia poprzez budowę kompostownika oraz rębaka gałęzi wraz z  miejscem do składowania kompostu i zrębek.

3. Budowa instalacji na wody opadowe wraz ze zbiornikiem podziemnym na deszczówkę.

4. Budowa hoteli dla owadów zapylających.

5. Modernizacja części ogrodzenia zewnętrznego ROD.

Skip to content